Sela Gornje Peći, Donje Peći,
Nogačevića Polje, Zobišta i Bukovik
 
  
   
 
 

Ovdje možete pronaći sva imena poginulih i umrlih u periodu od maja 1992 do jula 1995 godine iz navedenih sela.

Molimo sve posjetitelje ove stranice da ako uoče neke greške ili bilo kakve druge nedostatke na ovim spiskovima da se jave na e-mail adresu

mehmedalija_12@yahoo.com

  
SPISAK POGINULIH I UMRLIH DONJE PEĆI OD MAJA 1992. GOD. DO JULA 1995. GOD.
RB
Prezime
Ime oca
Ime
God.rođ.
God.smrti
Uzrok smrti
1 BEGIĆ RAMO SENAD 1973 1995 poginuo
2 BEGIĆ ALIJA SEJDALIJA 1961 1995 poginuo
3 BEGIĆ ALIJA MEHMEDALIJA 1959 1995 poginuo
4 BEGIĆ IBRO ŠEVKO 1940 1995 poginuo
5 BEGIĆ ŠEVKO ABDULAH 1961 1992 poginuo
6 BEGIĆ mula.EMIN RAMIZ 1929 1995 poginuo
7 BEGIĆ IBRO BEGO 1938 1995 poginuo
8 DŽANIĆ ATIF LATIF 1960 1995 poginuo
9 HASKIĆ UZEJR ISMAIL 1945 1992 poginuo
10 HASKIĆ ISMAIL SAMIR 1977 1995 poginuo
11 HASKIĆ AZEM MURAT 1966 1992 poginuo
12 HASKIĆ MUSTAFA KADIRA 1941 1992 poginuo
13 HASKIĆ SULJO HANIFA 1930 1992 poginuo
14 HASKIĆ FIKRET AHMO 1975 1995 poginuo
15 HASKIĆ ASIM DŽEMAIL 1955 1995 poginuo
16 HASKIĆ ASIM FIKRET 1951 1995 poginuo
17 HASKIĆ HUSEJN HABIBA 1924 1992 umrla
18 IBIŠEVIĆ HUSO ŠAHIN 1938 1995 poginuo
19 IBIŠEVIĆ ŠAHIN ŠEVAL 1969 1995 poginuo
20 IBIŠEVIĆ HUSO IBRO 1927 1995 poginuo
21 KOVAČEVIĆ HUSEJN ADMIR 1980 1995 poginuo
22 KOVAČEVIĆ HASAN  MEHO 1977 1995 poginuo
23 KOVAČEVIĆ MEHO OSMAN 1929 1995 poginuo
24 KOVAČEVIĆ MEHO EDHEM 1933 1993 umro
25 MUMINOVIĆ HIMZO SAFET 1963 1995 poginuo
26 MUMINOVIĆ MUJO HASIBA 1932 1993 poginuo
27 PITAREVIĆ ASIM MEVLUDIN 1964 1995 poginuo
28 PITAREVIĆ ASIM HAKIJA 1969 1995 poginuo
29 PITAREVIĆ ASIM OMER 1973 1995 poginuo
30 PITAREVIĆ HAKIJA MEMIŠ 1943 1995 poginuo
31 PITAREVIĆ MEMIŠ ERMIN 1976 1995 poginuo
32 PITAREVIĆ MEMIŠ ELVIR 1982 1992 poginuo
33 PITAREVIĆ ŠEĆO BEHIJA 1952 1992 poginuo
34 PITAREVIĆ HUSEJN AMEL 1977 1992 poginuo
35 PITAREVIĆ HUSEJN ADNAN 1981 1995 poginuo
36 PITAREVIĆ DURMO EDIN 1975 1995 poginuo
37 PITAREVIĆ BEKTO OMER 1952 1995 poginuo
38 PITAREVIĆ NAZIF SULJO 1948 1995 poginuo
39 PITAREVIĆ SULJO SADET 1977 1995 poginuo
40 PITAREVIĆ ŠABAN MINA 1933 1993 umrla
41 PITAREVIĆ BAJRO IDRIZ 1958 1995 poginuo
42 PITAREVIĆ MUSTAFA HASAN 1933 1995 umro
43 PITAREVIĆ MUJO AZIZ 1951 1995 poginuo
44 PITAREVIĆ MUJO MUNIB 1953 1995 poginuo
45 PITAREVIĆ AZIZ AZMIR 1978 1995 poginuo
46 PITAREVIĆ AZIZ SENAD 1984 1993 poginuo
47 PITAREVIĆ MUSTAFA MUJO 1927 1995 poginuo
48 PITAREVIĆ SELMO DŽEMAL 1952 1993 poginuo
49 PITAREVIĆ SELMO SULJO 1963 1993 poginuo
50 PITAREVIĆ SULEJMAN SELMO 1929 1995 poginuo
51 SMAJLOVIĆ ADIL ISMET 1948 1992 poginuo
52 SMAJLOVIĆ ADIL OMER 1961 1995 poginuo
53 SMAJLOVIĆ ADIL ADILA 1969 1993 poginuo
54 SMAJLOVIĆ MIRZET NELA 1990 1993 poginuo
55 SMAJLOVIĆ MAHMUT ESED 1935 1995 poginuo
56 SMAJLOVIĆ ESED ENES 1960 1995 poginuo
57 SMAJLOVIĆ ESED NAIL 1965 1995 poginuo

 

SPISAK POGINULIH I UMRLIH GORNJE PEĆI OD MAJA 1992. GOD. DO JULA 1995. GOD.
RB
Prezime
Ime oca
Ime
God.rođ.
God.smrti
Uzrok smrti
1 BEGANOVIĆ DURMO HASAN 1965 1992 poginuo
2 BEGANOVIĆ DURMO SABRA 1979 1992 poginuo
3 BUMBULOVIĆ SALIH BEHARA 1920 1993 poginuo
4 BUMBULOVIĆ SALIH HUSEIN 1960 1995 poginuo
5 BUMBULOVIĆ SALIH ŠUKRIJA 1964 1995 poginuo
6 BUMBULOVIĆ OMER JUNUZ 1933 1995 poginuo
7 BUMBULOVIĆ JUNUZ IDRIZ 1959 1995 poginuo
8 BUMBULOVIĆ IDRIZ IZET 1979 1995 poginuo
9 BUMBULOVIĆ HASAN ASIM 1937 1992 poginuo
10 BUMBULOVIĆ SULJO HAVA 1937 1992 poginuo
11 BUMBULOVIĆ ASIM ADEM 1962 1995 poginuo
12 BUMBULOVIĆ ASIM ĐEMAL 1965 1995 poginuo
13 BUMBULOVIĆ OSMAN ELVIR 1973 1995 poginuo
14 BUMBULOVIĆ OSMAN NERMIN  1978 1995 poginuo
15 BUMBULOVIĆ HASAN HASIB 1933 1995 poginuo
16 BUMBULOVIĆ ALIJA ZUHDO 1943 1995 poginuo
17 BUMBULOVIĆ ZUHDO NIJAZ 1962 1995 poginuo
18 BUMBULOVIĆ ZUHDO ĐEVAD 1972 1995 poginuo
19 BUMBULOVIĆ ZUHDO SEVAD 1976 1995 poginuo
20 BUMBULOVIĆ MEHO FIKRET 1976 1995 poginuo
21 LOLIĆ MUJO REDŽO 1942 1995 poginuo
22 LOLIĆ REDŽO SADIK 1966 1992 poginuo
23 LOLIĆ DURMO MUSTAFA 1932 1995 poginuo
24 LOLIĆ MUSTAFA MIHRET 1976 1995 poginuo
25 NUHANOVIĆ ADIL HAJRUDIN 1957 1992 poginuo
26 NUHANOVIĆ IBRAN ADIL 1933 1995 poginuo
27 NUHANOVIĆ IBRAN ASIM 1937 1995 poginuo
28 NUHANOVIĆ ASIM MIRSADA 1975 1993 poginuo
29 NUHANOVIĆ RAMO DAHMO 1933 1995 poginuo
30 NUHANOVIĆ DAHMO ŠEFIK 1959 1995 poginuo
31 NUHANOVIĆ RAMO ALJO 1935 1995 poginuo
32 NUHANOVIĆ ALJO ALIJA 1960 1992 poginuo
33 NUHANOVIĆ ALJO VEHBIJA 1962 1995 poginuo
34 NUHANOVIĆ ALJO MEHMEDALIJA 1968 1992 poginuo
35 NUHANOVIĆ ALJO ĐEMO 1976 1995 poginuo
36 PEJMANOVIĆ HASIB AHMET 1952 1995 poginuo
37 PEJMANOVIĆ HASIB HASO 1968 1995 poginuo
38 SALIHOVIĆ AHMO JASMIN 1975 1995 poginuo
39 SALIHOVIĆ IBRAHIM ALIJA 1935 1992 poginuo
40 SALIHOVIĆ DAUT MUNIRA 1938 1992 poginuo
41 ZIMIĆ MUJO IBRO 1943 1995 poginuo
42 ZIMIĆ IBRO MIRSAD 1967 1995 poginuo
43 ZIMIĆ IBRO ENVER 1971 1995 poginuo
44 ZIMIĆ HASAN RAMO 1933 1995 poginuo
45 ZIMIĆ RAMO NUSRET 1961 1995 poginuo
46 ZIMIĆ MUJO AZEM 1939 1995 poginuo
47 ZIMIĆ AZEM SALIH 1962 1995 poginuo
48 ZIMIĆ AZEM SEJDALIJA 1959 1995 poginuo
49 ZIMIĆ AZEM MIDHAT 1973 1995 poginuo

 

SPISAK POGINULIH I UMRLIH NOGAČEVIĆA POLJE OD MAJA 1992. GOD. DO JULA 1995. GOD.
RB
Prezime
Ime oca
Ime
God. rođenja
God. smrti
Uzrok smrti
1 HASANOVIĆ EMIN ABDULAH 1939 1995 poginuo
2 HASANOVIĆ ABDULAH ŠEVKET 1974 1995 poginuo
3 IBIŠEVIĆ MEHMED JUSUF 1922 1993 umro
4 IBIŠEVIĆ MEHMED SALIH 1933 1995 poginuo
5 IBIŠEVIĆ SALIH BEKIR 1958 1995 poginuo
6 IBIŠEVIĆ BEKIR BELMIR 1983 1992 poginuo
7 OMEROVIĆ SALIH ADIL 1928 1995 umro
8 OMEROVIĆ ADIL ĐEMO 1955 1995 poginuo
9 OMEROVIĆ ĐEMO FUAD 1977 1995 poginuo
10 OMEROVIĆ ĐEMO SENAD 1979 1995 poginuo
11 OMEROVIĆ ADIL AHMO 1966 1995 poginuo
12 OMEROVIĆ ADIL MEHO 1962 1995 poginuo
13 SALIHOVIĆ SABAHUDIN FAHRETA 1991 1993 umrla

 

SPISAK POGINULIH I UMRLIH ZOBIŠTA OD MAJA 1992. GOD. DO JULA 1995. GOD.
RB
Prezime
Ime oca
Ime
God. rođenja
God. smrti
Uzrok smrti
1 FEJZIĆ NEZIR ZULE 1963 1995 poginuo
2 FEJZIĆ NEZIR NESIB 1961 1995 poginuo
3 FEJZIĆ SMAJO SMAJIL 1936 1995 poginuo
4 FEJZIĆ SMAJIL HAJRUDIN 1965 1992 poginuo
5 OSMANOVIĆ SINAN MEHMEDALIJA 1953 1995 poginuo

 

SPISAK POGINULIH I UMRLIH BUKOVIK OD MAJA 1992. GOD. DO JULA 1995. GOD.
RB
Prezime
Ime oca
Ime
God. rođenja
God. smrti
Uzrok smrti
1 ALJIĆ BEKTO SABRIJA 1940 1995 poginuo
2 KADRIĆ RAMO IBRAHIM 1953 1995 poginuo
3 KADRIĆ SULJO FIKRET 1952 1995 poginuo
4 KADRIĆ SULJO KADRIJA 1955 1995 poginuo
5 KADRIĆ KADRIJA SEVAD 1978 1995 poginuo
6 BEKTIĆ JUSUF EJUB 1965 1995 poginuo
7 BEKTIĆ MUJO RAMIZ 1945 1992 poginuo
8 BEKTIĆ RAMIZ RASIM 1973 1995 poginuo
9 MUMINOVIĆ MEHMED SAFET 1966 1995 poginuo
10 MUMINOVIĆ HASAN AHMO 1936 1992 poginuo
11 MUMINOVIĆ AHMO AZIZ 1962 1995 poginuo
12 MUMINOVIĆ HASIB MEHMEDALIJA 1958 1995 poginuo