Sela Gornje Peći, Donje Peći,
Nogačevića Polje, Zobišta i Bukovik
 
  
 

 

Kalendar
 
 
 

 


 


Slike sa iftara u Pećima 10.07.2015. godine pogledajte ovdje... a izvještaj sa sastanka ovdje...


Spisak učesnika koji su uplatili dobrovoljni prilog za izgradnju džamije od jula 2015.

RB
Prezime
Ime
Prilog za džamiju
Mjesto

Uplate za džamiju od 10.07.2015. godine. Molimo sve da se odazovu ovom pozivu jer je to naša dužnost.

1. Salihović Jusuf
500 EUR
 
2. Lolić Sead
250 EUR
 
3. Pitarević Nurija
1870 EUR
 
4. Sejdić Mirsad i Sabira
200 EUR
 
5. Osmanović Hajro
20 EUR
 
6. Haskić Azem 200 KM  
7. Salihović Mehmedalija 140 KM  
8. Salihović Ismet 100 KM  
9. Malkić Iša 50 KM  
10. Ibrahimović Munira 100 KM  
11. Vranjkovina Safet 50 KM  
12. N N 200 KM  
13. Fejzić Ševala 150 KM  
14 Smajlović Fetija 100 KM  
15. Grabić Jasmin 200 DK  
16. Kadić Husejn i Enisa 1000 DK  
17. Kovačević Husejn 100 KM  
18. Bogilović Enes i Elvedina 100 KM  
19. Pitarević Kadrija 600 KM +4500 KM  
20. Begić Ramo 2700 KM  
21. Tanković Hankija

200 USD + 250 USD

 
22. Hodžić Tima 50 KM  
23. Hodžić Tahira i Bahrudin 50 KM + 3500 KM  
24. Zimić Aldin i Admira 2000 SEK  
25. Haskić Ismet 50 KM  
26. Husejnović Mevlida 200 EUR  
27. Pitarević Hamed i Himza 300 EUR  
28. Redžić A.S. 50 EUR  
29.   Nedžad 20 EUR  
30.   Dževad 20 EUR  
31. Pitarević Ekrem 2500 SEK  
32. Pitarević Sevda 100 KM  
33. Kovačević Sakib 100 KM  
34. Kovačević Sadik 100 KM  
35. Lolić Mirzet 200 KM  
36. Nuhanović Hava 100 KM  
37. Smajić Ahmija 50 KM  
38. Tanković Fikret 100 EUR  
39. Pejmanović Zurijet 50 KM  
40. Velagić Senahid 500 EUR Zadar
41. Omerović Adil 500 KM Daljegošta
42. Ibišević Muniba 50 KM  
43. Ejupović Hasija 290 EUR  
44. Kovačević Elvir 520 EUR  
45. Aljić Sabit 250 EUR  
46. Imširović Nedžad 100 EUR  
47. Iširović Džemo 100 EUR  
48. Pitarević Eniz (Prle) 200 EUR +3500 KM  
49. Halilović Nazif 100 KM Dobrak
50. Muminović Dževad 100 EUR Bukovik
51. Salihović Ahmo 100 EUR  
52. Jusupović Abida 50 KM  
53. Jusić Safija 50 KM  
54. Haskić Revda i Sabina 100 KM  
55. Kovačević Idriz 50 KM  
56. Kovačević Fata 100 KM  
57. Kovačević Adis 100 EUR  
58. Avdić Selmir 200 CHF  
59. Beganović Alija 50 KM  
60. Ibišević Fahira 100 KM  
61. Ibišević Muniba 50 KM  
62. Selimović Ramiza 100 KM  
63. Hodžić Ševala 100 KM  
64. Bektić Fikra 100 EUR  
65. Haskić Zehta 250 KM  
66. Haskić Anel 100 KM  
67. Haskić Sabina 100 KM  
68. Haskić Revda 100 KM  
69. Avdić Senada 20 KM  
70. Nuhanović Rašid(Rašo) 50 KM  
71. Kovačević Muniba 50 KM  
72. Kovačević Asim 600 KM  
73. Hajdarević Đulesma 50 KM Otes
74. Ademović Esma 200 KM Srebrenica
75. Ibišević Suljo 1000 KM Osmače
76. Lolić Mirzet 100 KM  
77. Lolić Mustafa 50 KM  
78. Lolić Mihret 50 KM  
79. Fejzić Ramiza, Nezmir i Enver 18000 DK  
80. Sergija Džemat Sabur Randes 6600 DK  
81. Hrustanović Husejn i Derviša 1000 DK  
82. Kadić Behija 1000 DK  
83. Alibašić Fikreta i Ferid 400 DK  
84. Grabić Jasmin i Nazifa 400 DK  
85. Tanković Hava 100 KM  
86. Avdić Selmir i Samira 300 KM  
87. Haskić Mevlida 400 KM  
88. Begić Tima 50 KM  
89. Suljić Fatima i Hasib 400 KM  
90. Salihović Salih i Fadila 1000 EUR +100 KM  
91. Gibović Mirsad 50 EUR  
92. Kovačević Sakib i Sabina 1800 EUR  
93. Smajić Ahmija 3000 ŠK + 50 KM  
94. Pitarević Sead 680 EUR + 350 KM  
95. Lolić Mirela 100 EUR  
96. Lolić Sead, Ajeta i Mirel 1600 EUR  
97. Avdić Nedžad i Elvisa 100 KM  
98. Nekić Muamer 3500 KM  
99. Džemat Berlin   5000 EUR  
100. Haskić Ismet (Ismo) 100 EUR + 50 KM  
101. Bektić Fikra 200 KM  
102. Avdić Senada 50 KM  
103. Salihović Ševal 100 KM  
104. Smajić Šaćir 495 EUR  
105. Smajlović Hatidža 300 KM  
106. Kovačević Elvir 300 KM  
107. Kovačević Remza 300 KM  
108. Hamidović Ramo 200 EUR  
109. Džananović Džemal 100 EUR  
110. Bektić Mirsad 100 KM  
111. Krdžić Fadila i Mirhet 500 KM  
112. Avdić Admir 170 KM  
113. Jahić Sakib 500 KM  
114. Pitarević Dževad 500 EUR  
115. Jahić Mevlida 300 USD  
116. Džemat Tonder 1750 DKK  
117. Džemat Fredericija 3750 DKK  
118. Avdić Miralem 300 DKK  
119. Alić Remza 100 DKK  
120. Kandžetović Idriz 1200 DKK  
121. Buljubašić (sestre) za majku Hazimu i oca Hasana a.r.) 1400 DKK  
122. Beganović Mujo 200 KM  
123. Pitarević Suhbet 100 KM  
124. Delić Nura 500 KM  
125. Tanković Senahid 300 KM  
126. Pitarević Eniz 700 KM  
127. Nuhanović Hasan 100 KM  
128. Osmanović Šaha 50 KM  
129. Jusufović Nermin 100 KM  
130. Hasanović Šahza 50 KM  
131. Sejdinović Adila 100 KM  
132. Pitarević Durmo 100 KM  
133. Mujkanović Edina 50 KM  
134. Lolić Ferida 500 KM  
135.   Samir 50 EUR  
136. Lolić Mirela 100 EUR  
137. Lolić Mirnes 100 EUR  
138. Čeliković Nazif i Sabaheta 50 EUR  
139. Muminović Mevlida 100 KM  
140. Pitarević Ekrem 150 EUR  
141. Pitarević Huso i Šida 100 EUR  
142. Pitarević Sadudin 100 EUR  
143. Pitarević Sadeta 200 EUR  
144. Kadrić Aiša 25 EUR  
145. Krđić Elvedin 20 EUR  
146. Kovačević Sakib i Sabina (kurban) 300 KM  
147. Kovačević Smajil (kurban) 300 KM  
148. Smajlović Zulfo i Tima (djeca i unuci) 380 KM  
149. Krdžić Muška (za Krdžić Šehru Halilović Munira i majku)) 100 KM Dimnići
150. Burić Pemba 50 KM  
151. Mehmedović Mejra 50 KM  
152. Burić Zuhrijana 100 KM  
153. Alić Hatidža (za roditelje) 100 KM  
154. Tanković Asad 350 KM  
155. Džemat Odense 8200 DKK + 100 KM  
156. Salihović Jusuf 2000 DKK  
157. Fejzić Ramiza 50 KM  
158. Džemat Nestved 3700 DKK  
159. Džananović Salčin 50 KM  
160. Fejzić Enver 250 KM  
161.   Đemal 250 EUR Bugarska
162. Harbaš Seid 50 EUR  
163. Nekić Muamer i Selma 500 EUR  
164. Aljić Hanija 700 KM  
165. Čočić Esed i Bahrija 100 EUR  
166. Osmanović Ilijaz 50 KM  
167. Pejmanović Zuhrija 200 KM  
168. Pitarević Mejra 100 KM  
169. Smajlović Jusuf i Elvisa 300 EUR  
170. Salihović Azmir 500 KM + 200 CAD  
171. Salihović Mehmed 50 KM  
172. Muminović Suvad 2000 SEK  
173. Musić Kemal 50 KM  
174. Osmanović Zumra 250 KM  
175. Muminović Elvedin 100 KM  
177.

Hodžić


Smajić

Bahrudin i Samir

Islam i Mensur

6500  
178. Salihović Ramo 26 000 KM  
179. Pitarević Amer 100 KM  
180. Begić Ahmo i Šaha 300 KM  
181. Smajlović Dalija 100 KM  
182. Haskić Hašim 300 KM  
183. Haskić Mevlida 300 KM  
184. Bektić Mersudin 300 KM  
185. Haskić Ismet 300 KM  
186. Hukić Azem 300 KM  
187. Smajlović Refik 300 KM  
188. Begić Sabit 1000 KM  
189. Salihović Ismet 50 EUR  
190. Harbaš Salih 100 KM  
191. Kovačević Husein 50 KM  
192. Đanić Halima 200 KM  
193. Bumbulović Nidžara 500 EUR  
194. Bumbulović Hiba 200 KM  
195. Lolić Sead 200 KM  
196. Džananović Salčin 200 KM  
197. Omerović Smail i Nura 100 EUR  
198. Bumbulović Meho 100 KM  
199. Bumbulović Ahmija 50 KM  
200. Haskić Denis 100 EUR  
201. Zimić Nazif 100 KM  
202. Osmanović Nedžib 1000 KM  
203. Malagić Enver 500 EUR  
204. Jahić Adil 120 KM  
205. Smajlović Salih 200 KM  
206. Beganović Efraim 100 EUR  
207. Smajlović Nusmir 500 KM  
208. Smajlović Hazir 500 KM  
209. Beganović Hasnija 100 KM  
210. SERGIJA 31.07.2016.
Otvor Džamije

12352 KM
1035 EUR
220 USD

 
211. Bajrić Mevlida (Mevla) 200 EUR  
212. Nuhanović Hava 100 KM  

Ako niste na spisku a dali ste novac obavezno se javite na moj E-mail. smehmedalija@yahoo.com

 
 

Sela Gornje Peći, Donje Peći, Nogačevića Polje, Zobišta i Bukovik smještena su na lijevoj strani rijeke Drine na granici sa Srbijom. Pripadaju općini Srebrenica od koje su udaljeni nekih 30-ak kilometara.

Slike sela Peći

Slike sela NogačevićaPolje

 

          Stranicu uređuje:Mehmedalija Salihović