Sela Gornje Peći, Donje Peći,
Nogačevića Polje, Zobišta i Bukovik
 
  
 

 

Kalendar
 
 
 

 


 


Zapisnik sa sastanka održanog u Pećima 2014 godine preuzmite ovdje...


Spisak učesnika koji su uplatili dobrovoljni prilog za izgradnju džamije i čiščenje mezarja na Barama iznad i ispod puta i kod stare džamije.

RB
Prezime
Ime
Prilog za džamiju
Uplata za mezarje
Mjesto

Uplate za džamiju i održavanje mezarja od 10.07.2014. godine. Molimo sve da se odazovu ovom pozivu jer je to naša dužnost.

1. Kovačević Asim   50 KM  
2. Nuhanović Azemina   50 KM  
3. Haskić Azem   50 KM  
4. Pitarević Eniz   100 KM  
5. Salihović Ahmo   50 KM  
6. Begić Ramo   50 KM  
7. Pitarević Nurija   50 KM  
8. Pitarević Kadrija   50 KM  
9. Salihović Ramo   50 KM  
10. Begić Sabit   100 KM  
11. Begić Safet   50 KM  
12. Đanić Halima   50 KM  
13. Kovačević Idriz   50 KM  
14. Hođić Tima   50 KM  
15. Hođić Tahira   50 KM  
16. Lolić Sead   50 KM  
17. Nuhanović Rašo   50 KM  
18. Pitarević Sead   50 KM  
19. Muminović Šemsija 100 KM    
20. Salihović Samir 500 KM    
21. Kovačević Smail   50 KM  
22. Salihović Mehmed   50 KM  
23. Čardaklija Omer i Fatima 1000 DK   Goražde
24. Smajić Zulfija 50 EUR    
25. Ibrahimović Samir i Enisa 150 EUR 50 EUR Brčko
26. Halilović Samka 100 KM    
27. Lolić Mirzet 500 KM    
28. Hrustanović Halima i Muhamed 500 KM    
29. Selimović Mihreta i Jasmin 500 KM    
30. Alić Muška 100 KM    
31. Bektić Hamed 800 DK    
32. Hasanović Mevlida i Hidžo 200 KM   Dobrak
33. Ejupović Hasija 238 EUR    
34. Pitarević Sead 500 KM    
35. Pitarević Esma 100 KM    
36. Pitarević Osmana 100 KM    
37. Begić Šaha 200 KM 50 KM  
38. Nikontović Kenan 2000 DK   Trebinje
39. Salkić Ajša 50 KM    
40. Salihović Jusuf   50 KM  
41. Lolić Sead   50 KM  
42. Pitarević Nurija   50 KM  
43. Salihović Ramo   50 KM  
44. Begić Ramo   50 KM  
45. Salihović Ismet   50 KM  
46. Kovačević Asim   50 KM  

Ako niste na spisku a dali ste novac obavezno se javite na moj E-mail. smehmedalija@yahoo.com

 
 

Sela Gornje Peći, Donje Peći, Nogačevića Polje, Zobišta i Bukovik smještena su na lijevoj strani rijeke Drine na granici sa Srbijom. Pripadaju općini Srebrenica od koje su udaljeni nekih 30-ak kilometara.

Slike sela Peći

Slike sela NogačevićaPolje

 

          Stranicu uređuje:Mehmedalija Salihović