Sela Gornje Peći, Donje Peći,
Nogačevića Polje, Zobišta i Bukovik
 
  
 

 

Kalendar
 
 
 

 


 


Najnovije aktivnosti o izgradnji džamije i održavanju mezarja kliknite na slijedeći link Dzamija2015


Najnovije aktivnosti o izgradnji džamije i održavanju mezarja kliknite na slijedeći link Dzamija2014

Najnovije slike sa iftara i od 10.07.2013. godine pogledajte ovdje...

Zapisnik sa sastanka održanog 10.07.2013. godinekao i finansijski izvještaj koji je proslijeđen u IZ Srebrenica možete preuzeti na slijedećim linkovima:
Zapisnik
Finansijski izvještaj


ZAVRŠENA DRUGA PLOČA NA DŽAMIJI

Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo vas da je danas 21.11.2012. god. završena i druga ploča na džamiji. Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način uz Allahovu pomoć podržali gradnju naše džamije.

Evo kratak izvještaj za utrošena sredstva a kasnije će biti idetaljan izvještaj poslije sastanka džematskog odbora:

Sve skupa materijal, dnevnice radnika i ostalo je koštalo oko
13600 KM.

Haskić Rasim dva dana dobrovoljnog rada.

Zahvaljujemo se svima koji su danas bili dobrovoljno na ploči.


ZAVRŠENA PRVA PLOČA NA DŽAMIJI

Evo kratak izvještaj za utrošena sredstva:

Materijal je ukupno koštao 15953 KM ( priključak struje, kamion sa materijalom iz Sarajeva, i ostale potrebštine).

Šljunak 900 KM Pitarević Mirsad.
Pijesak 500 KM Smajlović Mirzet.

Ljudi koji su dobrovoljno radili i kad se preračuna u novac je:

Smajlović Mehmedalija (Dalija) 650 KM
Smajlović Mirzet 650 KM
Pitarević Mirsad 240 KM
Džanić Habib 360 KM
Begić Šefik (Špurije)360 KM
Begić Safet 60 KM
Salihović Mehmed 60 KM
Pitarević Sadat 120 KM

Na ploči je bilo još ljudi koji su radili taj dan.

Drage džematlije zadovoljstvo nam je obavjestiti vas da je prva ploča na džamiji završena. Slike pogledajte ovdje...


Esselamu Alejkum!

POČELI RADOVI NA DŽAMIJI

Obavještavamo Džemat Peći  da su radovi na džamiji krenuli!
Ovom prilikom pozivam sve dobrotvorce  dobre ljude da daju svoj doprinos u izgradnji Džamije u Pećima.
 
Takođe pozivam  da daju svoj  novčani prilog za čišćenje mezaraja koje smo zadužili  i obećali  dati kako bi očistili mezarja.
 
Analiza rada od 10-07-2012 do 29-08-2012 god.
1. Kadrija Pitarević u potrazi za historijatom o staroj Džamiji i Džematom.
2. Asim Kovačević uradio pred nacrt Džamije.
3. Mehmedalija Salihović nije uspio naći nikakvih dokumenata o novoj Džamiji u Vakuvskoj direciji jer nemaju nikakvog papira.
4. Mirzet Smjlovioć odradio posao u vezi struje , struja priključena.
5. Asim Kovačević uzeo materijal za džamiju do prve ploče i prebačen  na plac Džamije.
6. Mirzet Smjalović, Mehmedalija Smjalović (Dalija), Habib Džanic, Refik Begić na veliko rade izgradnju Džamije, Mirsad Pitarević je trenutno sprečen zbog  velikih svojih obaveza al je uzeo čovjeka i lično plaća dnevnicu mjesto njega, tako mi je rekao.
7. Habib Džanic čistio mezarja, na nama je da mu se odužimo.
Tako da slobodno mogu reći da je elhamdullillah, nema  stajanja nego idemo bratski svi zajedno da ukrovimo Džamiju kako bi za 10. juli 2013. klanjali u džamiji, InšaAllah.
U razgovoru sa Asimom Kovačevićem na kontu imamo još oko 10.000 KM.
Naravno sve donacije koje ste dali za Džamiju i mezarje možete vidjet na našoj stranici.
Mahsuz Selam
Presjednik Džematkog odbora
Kadrija Pitarević 


NAPOMENA!
 
Svoje donacije samo davati zaduženim licima koji posjeduju ovjeren blok od strane Mesihat Islamske zadednice Srebrenica sa ovjerom. Obavezno blok uzet.
A zadužene su  slijedeće osobe.
Kdrija Pitarević - Mehmedalija  Salihović - Asim Kovačević - Nurija Pitarević - Ramo Begić - Mirzet Smajlović i Senad Bubulović.
 
Uplata preko žiro računa:
Broj računa:1610000000000011
09-00-40798-2
Banka:
Raiffeisen Bank DD Bosna i Hercegovina
SWIFT CODE:RZBABA2S
IBAN CODE: BA391612000024628017
Ime i prezime korisnika računa:Asim Kovačević
Adresa:Vratuša bb. Ilijaš
Kao svrhu uplate možete napisati donacija za izgradnju džamije.
 
 
MAHSUZ SELAM
ODBOR DZEMATA PEĆI
PRESJEDNIK
KADRIJA PITAREVIĆ


Sastanci u vezi izgradnje džamije

Sastanak džematkog odbora džemat Peći. 10.07.2012.
 
10-07-2012 je održan sastanak Džematkog odbora Džemata Peći u Pećima na ploči Džamije ispred Šehidke Česme.
Sastanku prisustvovali Kadrija Pitarević, Ramo Begić, Mehmedalija Salihović, Mirzet Smjalović, Asim Kovačević, Nurija Pitarević i Ramo Salihović.
Ipred Džematdkog odbora je falio Senad Bumbulović.
Ovaj sastanak su  uljepšali i uveličali i Džematlije sela Bukovik, N. Polje, Zobišta, G.Peći i D.Peći kao i drugi koji su došli zbog  dove Šehida Džemata Peći, tako da su dali svoj doprinos o daljnjem radu Džamije u Pećima.
Zapisnik sa sastanka preuzmite ovdje...


U ponedjeljak, 18.07.2011. godine održan je sastanak u Ilijašu kod Nurije na kome je prisustvovalo 5 članova i to Ramo Begić, Kadrija Pitarević, Asim Kovačević, Nurija Pitarević I Mehmedalija Salihović.
Dnevni red:

  1. Zaključivanje blokova za uplatu HAIR ČESME I izvještaj blagajnika Asima Kovačevića
  2. Planovi za izgradnju džamije
  3. Zaduženja aktivnosti
  4. Razno

Zapisnik sa sastanka možete preuzeti ovdje..


Spisak učesnika koji su uplatili dobrovoljni prilog za izgradnju džamije i čiščenje mezarja na Barama iznad i ispod puta i kod stare džamije.

RB
Prezime
Ime
Prilog za džamiju
Uplata za mezarje
Mjesto

Uplate za džamiju i održavanje mezarja od 10.07.2013. godine. Uplata za mezarje se odnosi za period juli 2013. god do juli 2014. godine i molimo sve da se odazovu ovom pozivu jer je to naša dužnost.

1. Begić Eldin   50 KM  
2. Begić Ermin   50 KM  
3. Begić Nermin   50 KM  
4. Begić Sabit   150 KM  
5. Pitarević Nurija   50 KM  
6. Salihović Ahmo   50 KM  
7. Kovačević Sakib   50 EUR  
8. Kovačević Sadik   50 EUR  
9. Pitarević Kadrija   50 KM  
10. Smajlović Mirzet   50 KM  
11. N N   50 KM  
12. Kovačević Smail   50 KM  
13. Salihović Ramo   25 EUR  
14. Lolić Sead   50 KM  
15. Đanić Habib   50 KM  
16. Begić Šefik   50 KM  
17. Hrustanović Mensura 100 KM   Šljivica
18. Begić Ahmo 200 EUR    
19. Nuhanović Hasan 100 KM    
20. Salihović Samir   50 KM  
21. Hođić Bahro i Tahira   50 KM  
22. Omerović Mujesira 500 KM    
23. Pitarević Hajro 400 KM 100 KM  
24. Muminović Fatima 300 KM   Bukovik
25. Beganović Efraim 100 KM    
26. Hamzić Šehra 150 KM    
27. Ibrahimović Munira 70 KM    
28. Begić Ermin 1000 KM    
29. Kovačević Amid Advija 50 EUR    
30. Pitarević Fatima i djeca 600 KM    
31. Pejmanović Hasib 400 KM    
32. Begić Hajrudin 200 EUR    
33. Begić Tima 50 KM    
34. Pitarević Kadrija 1000 KM    
35. Pitarević Eniz (Prle) 500 KM    
36. Avdić Šefik 100 KM    
37. Salkić Mirnel i Meriza 400 KM    
38. Muminović Almir 100 KM    
39. Omerović Smail 200 EUR    
40. Omerović Mevludin (Piki) 50 EUR    
41. Jahić Nura 50 EUR    
42. Omerović Suada 100 EUR    
43. Kovačević Husein 100 KM    
           
           

 

 

     
     
 
U ovoj tabeli ispod su uplate za džamiju i mezarje koje su izvršene do jula 2013. godine
1 Mustafić Safija 50 KM    
2 Kovačević Raha 50 KM    
3 Kovačević Advija 50 EUR    
4 Hasanović Hiba 50 KM    
5 Fejzić Asim 50 EUR    
6 Pitarević Durmo 50 EUR 50 KM  
7 Mehmedović Muharem 20 EUR    
8 Mehmedović Ismet 30 KM    
9 Aljić Aiša 50 KM    
10 Đanić Hamida 10 KM    
11 Hođić Ševala 20 KM    
12 Vranjkovina Munira 20 KM    
13 Selimović Ramiza 20 KM    
14 Ibišević Fahira 30 KM    
15 Ibišević Zumer 100 EUR    
16 Fejzić Ramiza 50 KM    
17 Pitarević Hajro 100 EUR 100 KM  
18 Hodžić Samir i Tima 500 KM    
19 Hodžić Azemina 100 KM    
20 Beganović Hava i Alma 160 KM    
21 Salihović Mehmedalija i Zumra 100 USD    
22 Halilović Sabaheta 100 KM    
23 Pitarević Bajro 100 EUR    
24 Pitarević Mina 100 EUR    
25 Pitarević Idriz 100 EUR    
26 Pitarević Abaz 200 EUR    
27 Kovačević Haneta 100 KM    
28 Nuhanović Rašid 100 EUR    
29 Pitarević Kadrija

2500 KM

2000 DK

50 KM  
30 Pitarević Nurija i Sabra 5000 KM 50 KM  
31 Pitarević Eniz (Prle) 2000 KM 50 KM  
32 Musić Hdž. Izet 500 DK    
33 Pitarević Ekrem i Zulejha 400 EUR 50 EUR  
34 Begić Ramo 1250 KM 50 KM  
35 Pitarević Sead 200 EUR 50 KM  
36 Malkić Osman i Iša 500 EUR    
37 Haskić Azem

600USD+
1000KM

50 KM  
38 Husić Muhamed i Hatidža 100 KM    
39 Pitarević Mehmed 100 EUR 50 KM  
40 Husagić Enisa i Merzuk 100 KM    
41 Begić Sabit   100 KM  
42 Lolić Sead 750 EUR 30 EUR  
43 Pitarević Eniz   50 KM  
44 Nuhanović Hasib   50 KM  
45 Begić Nermin   50 KM  
46 Zimić Mula   50 KM  
47 Hodžić Tahira   50 KM  
48 Salihović Samir   50 KM  
49 Nuhanović Azemina   50 KM  
50 Džanić Halima   50 KM  
51 Salihović Ramo   50 KM  
52 Smajlović Hatidža   50 KM  
53 Haskić Rasim  

50 KM

 
54 Begić Ahmo   50 KM  
55 Kovačević Smajil   50 KM  
56 Sejdić Mirsad i Sabira 200 EUR    
57 Aljić Hajrudin i Sejudin 50 KM    
58 Aljić Hanifa 50 KM    
59 Pitarević Durmo i Faketa 500 EUR    
60 Pitarević Dževad 200 EUR    
61 Pitarević Besim i Damir 100 EUR    
62 Pitarević Sabahudin 2000 DK    
63 Muminović Elvedin 50 KM   Bukovik
64 Suljić Jusuf 200 DK   Risići
65 Zahirović Asmir 200 KM   Lubija - Bihać
66 Muminović Fatima 300 KM   Bukovik
67 Mehmedović ef. Ismet 200 EUR   Vermim - Švedska
68 Kovačević Asim 100 KM 50 KM  
69 Haskić Mustafa   25 EUR  
70 Nuhanović Hasan   25 EUR  
71 Smajlović Mirzet   50 KM  
72 Muminović Rizo 600 DK   Bukovik
73 Muminović Zijad 50 EUR   Bukovik
74 Muminović Suvad 500 ŠK   Bukovik
75 Erkočević Zijad 500 ŠK   Trebinje
76 Osmanović Safa i Mujo 250 EUR   Skelani
77 Mustafić Kadefa 100 KM   Tokoljaci
78 Gladović Hamdija 1000 DK   Krušev Do
79 Nuhanović Azemina 100 KM   G. Peći
80 Sejdinović Sefija 50 KM   Dobrak
81 Mehmedović Hajrija 50 KM   Dobrak
82 Ibrahimović Munira 60 KM   Zgunja
83 Haskić Asim   50 KM D. Peći
84 Fejzić Enver i Ramiza 2000 DK   Zobišta
85 Harbaš Biba 100 EUR   D. Rijeka
86 Pitarević   100 EUR   Donje Peći
87 Pitarević Huso i Šida 300 EUR   Donje Peći
88 Nuhanović Hasib 100 EUR   Gornje Peći
89 Tufekčić Salih i Adisa 70 EUR   Zenica
90   Nurfeta i Damir 50 EUR   Grujčići
91 Bektić Munib 100 EUR   Bukovik
92 Pitarević Nedziba 100 EUR    
93

Halilović

 

Nura 50 KM   Klotjevac
94 Hodžić Mefail 20 KM   Daljegošta
95 Smajić Ahmija 200 KM 50KM Srebrenica
96 Ibišević Fatima (Mima) 100 KM    
97 Nuhanović Adem(Čombe) 100 EUR 50 KM G. Peći
98 Nuhanović Rašid(Rašo) 100 EUR 50 KM G. Peći
99 Kovačević Hasib (Nesib) 500 EUR 50 KM  
100 Pitarević Hajro 400 KM    
101 Fejzić Nezir i Zule(rahmetli) 1000DK   Zobišta
102 Fejzić Ševala 60 EUR   Zobišta
103 Salihović Fadila sa porodicom 200 EUR   Moćevići
104 Zimić Mula 100 EUR   Gornje Peći
105 Hođić Bahro i Tahira 500 EUR    
106 Haskić Azem 50 KM    
107 Avdić Samira 50 KM    
108 Ibišević Begajeta 50 KM 30 KM  
109 Omić Mevludin 1200 DK   Bratunac
110 Begić Fatima 2000 DK 400 KM   Peći
111 Pitarević Sadeta 300 KM    
112   Izo i Šefika 100 KM    
113 Pejmanović Hasib 600 KM    
114 Smajlović Fetija 100 KM    
115 Špiodić Alija 100 KM   Milčevići
116 Kovačević Sakib 500 EUR    
117 Begić Kadira 100 KM 50 KM  
118 Haskić Zehta   50 KM  
119 Avdić Senada   50 KM  
120 Tanković Hajrudin i Hankija sa djecom

400 USD

  Daljegošta
121 Mujanović Elvir i Almira 200 USD    
122 Mehmedović Zijad i Hadisa 50 USD   Ljeskovik
123 Muminović Dževdet i Azra 50 USD   Krušev Do
124 Ibišević Muniba 100 KM    
125 Begić Sabira 100 KM    
126 Haskić Ismet 500 EUR    
127 Osmanović Hajrija 150 EUR    

Ukupno dato za džamiju: 17000 KM, 7550 EUR, 1400 USD, 1000 ŠK i 12500 DK

 

Ovo je interni račun pa vas molim za razumjevanje ako ima greški u računu ili niste na spisku a dali ste novac obavezno se javite na moj E-mail.

 
 

Sela Gornje Peći, Donje Peći, Nogačevića Polje, Zobišta i Bukovik smještena su na lijevoj strani rijeke Drine na granici sa Srbijom. Pripadaju općini Srebrenica od koje su udaljeni nekih 30-ak kilometara.

Slike sela Peći

Slike sela NogačevićaPolje

 

          Stranicu uređuje:Mehmedalija Salihović