Sela Gornje Peći, Donje Peći,
Nogačevića Polje, Zobišta i Bukovik
 
  
   


Ime i Prezime: Mehmedalija Salihović
Ime Oca: Mehmed
Adresa stanovanja: Plantaže 63
Grad: Ilidža - Sarajevo
Država: Bosna i Hercegovina
Telefon:+38761262490
E-mail: mehmedalija_12@yahoo.com


Ime i prezime: Sabit Begić
Ime oca: Ramo
Adresa: Damhaven 21  1. sal th.
Grad: Vejle
Drzava: Danska
Telefon: 004521227720
E-mail: sabit.b@mail.dk


Ime i prezime: Eniz Pitarević
Ime oca: Memiš
Adresa: 
Grad: Berlin
Drzava: Njemačka
Telefon: 
E-mail: prle67@hotmail.de


Ime i prezime: Abida Kovačević Jusupović
Ime oca: Smail
Adresa: NN Sjeèe
Grad: Srebrenik
Drzava: Bosna i Hercegovina
Telefon: 
E-mail: jusupovic_abida@hotmail.com


Ime i prezime: Azmir Salihović
Ime oca: Mehmed
Adresa: Plantaže 63
Grad: Sarajevo
Drzava: Bosna i Hercegovina
Telefon: 061/305-480
E-mail: bosnjak24@yahoo.com


Ime i prezime: Safet Begić
Ime oca: Ramo
Adresa: Vlakovo
Grad: Sarajevo
Drzava: Bosna i Hercegovina
Telefon: 061/314-731
E-mail: safetb1@live.com


Ime i prezime: Nermin Begić
Ime oca: Mehmedalija
Adresa: Vardevej 29
Grad: Vejle
Drzava: Danska
Telefon: +4552220358
E-mail: nermin_begic@hotmail.com


Ime i prezime: Salihović Edin
Ime oca: Azem
Adresa: Benveien 1C
Grad: Sarpsborg
Drzava: Norveška
Telefon: 
E-mail: edin281@live.com


Ime i prezime: Sadudin Pitarević
Ime oca: Idriz
Adresa: Krowelstr .47
Grad: Berlin
Drzava: Njemačka
Telefon: 00493035137471
E-mail: sadudin@hotmail.de


Ime i prezime: Mirsad Kadrić
Ime oca: Fikret
Adresa: 
Grad: Twin Falls
Drzava: USA
Telefon: 208-736-2461
E-mail: 


Ime i prezime: Rešid Begić
Ime oca: Ševko
Adresa: 
Grad: Twin Falls
Drzava: USA
Telefon: 208-737-9839
E-mail: 


Ime i prezime: Nihad Nuhanović
Ime oca: Rašid
Adresa: Eugenia 36
Grad: Schrems
Drzava: Austrija
Telefon: 
E-mail: nihadnuhanovicbosanac@hotmail.com


Ime i prezime: Ahmo Nuhanović
Ime oca: Dahmo
Adresa: 1007 Runell rd
Grad: Louisville ky
Drzava:USA
Telefon
: 502-759-9215
E-mail: mhnvah@aol.com


Ime i prezime: Mehmedalija(Dalija) Smajlović
Ime oca: Omer
Adresa: Semizovac
Grad: Sarajevo
Drzava: Bih
Telefon: +38763693383 i +38762807668
E-mail: dalija-_@hotmail.com


Ime i prezime: Begić Hajrudin
Ime oca: Alija
Adresa: 
Grad: Göteborg
Drzava: Sverige
Telefon: 
E-mail: begic.h@hotmail.se

 

 

Ime i prezime: Kadrija Pitarević
Ime oca: Asim
Adresa: Gl.Lervang 23 st.th 8930
Grad: Randers
Drzava: Danska
Telefon: 004586405956--Mob. 004528706956
E-mail: kadribeg@hotmail.com


Ime i prezime: Sead Pitarević
Ime oca: Bekto
Adresa: Kirstintie 3A3
Grad: Espoo
Drzava: Finska
Telefon: 00358503775355
E-mail: sead-peci@hotmail.com


Ime i prezime: Almir Nuhanović
Ime oca: Hasan
Adresa: Mrakovo BB
Grad: Ilijaš
Drzava: BiH
Telefon: 061854213
E-mail: oklopni@hotmail.com


Ime i prezime: Samir Salihović
Ime oca: Mehmed
Adresa: 
Grad: Norrköping
Drzava: Švedska
Telefon: +46704309782
E-mail: samir.salihovic@siemens.com


Ime i prezime: Ramo Salihović
Ime oca: Ahmo
Adresa: Bakarska 5
Grad: Beograd
Drzava: Srbija
Telefon: +38163237597 
E-mail: salihovic.ramo66@gmail.com


Ime i prezime: Asim Kovačević
Ime oca: Kasim
Adresa: Vratuša 99
Grad: Ilijaš - Sarajevo
Drzava: Bosna i Hercegovina
Telefon: +38761248460
E-mail: asim.kovacevic@hotmail.com


Ime i prezime: Salihović Elvir
Ime oca: Azem
Adresa: Alvimtun 2
Grad: Sarpsborg
Drzava: Norveška
Telefon: 
E-mail: elvir.no@hotmail.com


Ime i prezime: Sadeta Omerović-Haskić
Ime oca: Ismail
Adresa: Spiegelgutstr. 50
Grad: Schaffhausen
Drzava: Schweiz
Telefon: 052 624 10 67
E-mail: sadetaomerovi@hotmail.com


Ime i prezime: Sabahudin Pitarević
Ime oca: Munib
Adresa: Digevej 20
Grad: Herning
Drzava: Danska
Telefon: +4523427366
E-mail: sabix@ofir.dk


Ime i prezime: Suljo Alić
Ime oca: Šemso
Adresa: 
Grad: Twin Falls
Drzava: USA
Telefon: 
E-mail: 


Ime i prezime: Azem Salihović
Ime oca: Redžo
Adresa: Bosanskiljiljan 40
Grad:  Ilidža
Drzava: Bosna i Hercegovina
Telefon: 
E-mail: 


Ime i prezime: Sabahudin Alić (Miko)
Ime oca: Jusuf
Adresa: 
Grad: Boise Idaho
Drzava: USA
Telefon: 
E-mail: ascleaning@cableone.net


Ime i prezime: Tima Hodžić - Zimić
Ime oca: Ibro
Adresa: Kvillingegatan 27
Grad: Norrköping
Drzava: Švedska
Telefon: 011 18 15 49
E-mail: timahodzic@hotmail.se


Ime i prezime: Alen Nuhanović
Ime oca: Rašid
Adresa: Eugania 36
Grad: Schrems
Drzava: Austrija
Telefon: 
E-mail: alennuhanovic19@hotmail.com